Projekční a inženýrská činnost

Poskytuji služby v oblasti projekce budov (rodinné domy, byty, občanské stavby), od zpracování architektonických studií, přes projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení až po realizační dokumentaci staveb včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Dále zpracovávám projektovou dokumentaci bouracích prací.

Nejčastěji zajišťované služby:

 • zpracování investičních záměrů

 • zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí

 • zpracování projektové dokumentace staveb pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení

 • zpracování projektové dokumentace pro realizaci staveb včetně rozpočtů a výkazu výměr

 • zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

 • výkon autorského dozoru staveb

 • zajištění inženýrské činnosti

 • energetické hodnocení budov, průkaz ENB

Hlavní náplň projektových prací tvoří vypracování projektů staveb bytových, zejména:
 • rodinné domy, bytové domy

 • rekonstrukce rodinných domů

 • přístavby k rodinným domům

 • návrhy stavebních úprav bytů

Odborné části projektů zajišťuji specialisty v profesích:
 • statika

 • ústřední vytápění

 • zdravotní technika (kanalizace, voda, plynovod)

 • elektroinstalace (silnoproud, slaboproud)

 • vzduchotechnika

 • požární ochrana

Copyright (c) 2012 - 2015. Ing. František Švadleňák. Všechna práva vyhrazena.